RUM:s teckning

Bidrag för RUMkurser utanför Värmland

Här kan du som enskild eller som förening söka bidrag för RUMkurser som anordnas utanför Värmland.

Efter avslutad kurs fyller du i detta formulär.

 

X