RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Ansökan om rabatt till Tónlek för RUMmedlemmar

För dig som är RUM-medlem genom någon RUM-ansluten förening finns möjlighet att ansöka om rabatt till Tónlek. Det gör du genom att fylla i detta formulär!

Vid frågor kontakta projektledare Therese Olsson Hugosson,
therese.hugosson@rum.se

X