RUM:s teckning

Praktisk information / Practical information

Praktisk information inför kurshelgen / Information you need to know before the week

Faktura / Invoice

Faktura kommer att skickas till vårdnadshavares mailadress från Riksförbundet Unga Musikanter / BDO. Om vårdnadshavares mailadress inte är angiven kommer faktura att skickas per vanlig post efter 5 augusti.

The invoice will be sent from Riksförbundet Unga Musikanter / BDO to the given email adress to the guardian of the participant.

If the guardian’s email address is not specified, the invoice will be sent by ordinary mail after the 5th of August.

 

Uppgifter att maila till therese.hugosson@rum.se innan 15/7:

Tasks to email to therese.hugosson@rum.se before 15th of July:

 

Förbered stycken som du vill spela under Tónlek / Prepare pieces that you want to play during Tónlek

Under Tónlek har du med dig egna stycken som du vill spela på de enskilda lektionerna. Tänk på att det redan tidigt under veckan kommer att vara konserter, så ta med dig något du kan spela upp redan under tisdagen.

Om du spelar korta stycken, t.ex. om du är nybörjare eller om du har spelat bara några år, kan du ta med 4–5 låtar som du kan använda till enskilda lektioner.

Om du spelar stycken med rikt innehåll, t.ex. om du spelar klassiska verk eller har spelat länge, kan det räcka med 2–3 stycken. Tänk på att ta med pianonoter till de stycken som du väljer!

Prepare musical pieces that you want to play at the SOLO lessons during Tónlek. Keep in mind that there will be concerts early in the week, so bring something you can play already at the concert that Tuesday.

If you play short pieces, for instance if you are a beginner or if you have been playing for just a few years, you can bring 4-5 tunes that you can play at the SOLO lessons. If you play pieces with rich content, i.e. if you play classical pieces or have played for a long time, 2–3 pieces will be enough. Remember to bring piano sheets to the chosen pieces!

 

Skicka pianonoter / Send piano sheets

När du har bestämt vilka stycken du ska spela under veckan scannar du in pianonoter och skickar dem till therese.hugosson@rum.se

Detta är för att vår ackompanjatör Ylva Holmstrand ska hinna förbereda allas önskemål inför veckan.

When you have decided which pieces to play during the week, please scan the piano parts and send them to therese.hugosson@rum.se

This gives our accompanist Ylva Holmstrand the chance to be prepared to play everyone’s wishes during the week.

 

Öva orkesternoter – du hittar dem i OneDrive! Practice orchestra parts – you’ll find them in OneDrive!

Vi kommer att dela orkesternoter och informationen som också finns här på hemsidan i OneDrive till dig. Länken till OneDrive får du i ett informationsmail. Var noga med att inte sprida länken till obehöriga eftersom noterna bara får användas av oss inom projektet.

 

Resa / Travel

Samåkning / Travel together

Flera har redan frågat efter möjlighet att samåka med andra som åker från samma håll. Eftersom GDPR inte tillåter att jag delar era personuppgifter ber jag er istället meddela om ni vill samåka så försöker jag samordna detta.

Some of you have already asked for the opportunity to travel together with other participants. Since GDPR does not allow me to share your personal data and if you are one of those who wishes to travel together, I ask you to email me your wish and from where you want to travel.

Resa med kollektivtrafik / Travel by airplane, train and bus

Från Danmark och Norge är det enklast att resa med tåg hela vägen. Om du behöver flyga kan flyget till Oslo (Gardemoen) vara det enklaste och sedan ta tåget till Arvika. Det finns också en flygplats i Karlstad och därifrån är det också enkelt att resa till Arvika. Lättast är att åka tåg. Boka till Arvika (Arvika järnvägsstation). Boka via www.sj.se

If you travel from Denmark or Norway, it is easiest to travel by train. The nearest airports are Oslo (Gardemoen) and Karlstad Airport. Travel by train to Arvika from the airports. Book your train ticket to Arvika (Arvika Railway Station) at www.sj.se

Vi ber dig boka din resa enligt tabellen nedan eftersom vi behöver samordna transporterna från Arvika Järnvägsstation till Ingesund. Meddela Projektledare Therese Olsson Hugosson din ankomsttid när du bokat din reda. therese.hugosson@rum.se

Since we need to coordinate travel from Arvika Railway Station to Ingesunds Folkhögskola, please book your train ticket so you arrive according to the time table below. When your ticket is booked, please send you arrival time to Project Leader Therese Olsson Hugosson. therese.hugosson@rum.se

 

RESA TILL / TRAVEL TO ARVIKA, ANKOMSTTID / ARRIVAL 4/8

Göteborg – Arvika
Ankomst/Arrival 13.28 (i andra hand / secondary choice 16.13)

Stockholm – Karlstad – Arvika

Ankomst/Arrival 13.28 (i andra hand / secondary choice 16.13)

Oslo – Arvika

Ankomst/Arrival 13.55 (i andra hand / secondary choice 15.54)

 

RESA FRÅN / TRAVEL TO ARVIKA, AVGÅNGSTID / DEPARTURE 10/8

Arvika – Göteborg

Avgång / Departure 11.44 (i andra hand / secondary choice 08.06)

Arvika – Karlstad – Stockholm

Avgång / Departure 11.44 (i andra hand / secondary choice 08.06)

Arvika – Oslo

Avgång / Departure 11.09 (i andra hand / secondary choice 08.06)

 

Resa med bil / Travel by car

Om du åker bil så ska du åka till Musikhögskolan Ingesund, 671 91 Arvika. Musikhögskolan ligger några kilometer utanför centrum. Avfarten in till skolan finns på väg 175 mot/från Säffle.

If you are traveling by car you should drive to Musikhögskolan Ingesund, 671 91 Arvika. The school is located a few kilometers outside Arvika. You will find the road to the school by turning oss from road 175 towards / from Säffle. There is a road sign showing where to drive.

 

Boende / Accomodation

Alla deltagare förväntas bo och äta tillsammans på Ingesunds Folkhögskola. Folkhögskolan ligger precis intill Musikhögskolan Ingesund där alla lektioner och orkesterspel kommer att vara.

All participants are expected to live and eat together at Ingesunds Folkhögskola. The school is located right next to Ingesund School of Music, where all lessons and orchestras will be.

 

Instrument / Instruments

Om du åker kollektivt och spelar cello eller kontrabas och det är svårt för dig att ta med dig ditt egna instrument så finns det möjlighet att låna. Om du vet att detta kommer att gälla för dig kontakta Projektledare Therese Olsson Hugosson så snart du kan så att vi hinner lösa instrumentutlåning.

Do you play cello or double bass? Do you travel by airplane, train and/or by bus? If it is difficult to bring your own instrument, there is an opportunity to borrow instrument from the school. If you know that this will apply to you, please contact Project Manager Therese Olsson Hugosson as soon as you can so that we can make a good solution.

 

Packning / Luggage

Att ta med förutom dina vanliga kläder:

 

To bring in addition to your usual clothes:

Försäkringar / Insurances

Anslutna RUM-medlemmar är försäkrade hos TryggHansa från att de reser hemifrån till Tónlek tills att de kommer hem igen. Om du inte är RUM-ansluten är det viktigt att du ser över dina försäkringar så att du och dina saker också är försäkrade under denna vecka.

Se över så att ditt instrument också är försäkrat under veckan. Om du hyr ett instrument från en skola eller ett företag är det också viktigt att kolla så att uthyraren godkänner att du reser bort med ditt instrument. Ofta kan hemförsäkringen täcka både dig, dina saker och ditt instrument (oavsett om det är lånat eller inte), men se över det för att slippa obehagliga överraskningar.

Om du är en nordisk deltagare är det viktigt att du har med det europeiska sjukförsäkringskortet för att du ska få rätt till nödvändig sjukvård.

Members of RUM are insured at TryggHansa already when they start travelling from the home to Tónlek and keep being insured until they come back home. You need to check your own insurances if you lack membership in RUM, so that you and your belongings still are being insured when staying at Tónlek.

Please make sure that your instrument also is insured during the week. If you rent an instrument from a school or a company, please also make sure that the rental conditions approve travelling with the instrument. If you have householder’s comprehensive insurance, both you, your belongings and your instrument (rented or owned) should be insured. Double check it to avoid unpleasant surprises.

 

Hashtags & social media

Hashtags of Tónlek

#tonlek2019 #ungmusikant #riksforbundetungamusikanter

Feel free to use them already before Tónlek in your posts, eg. when you practice!

 

Social Media

Instagram: ungmusikant (Tónlek will have a takeover during the week)

Facebook: RUM Värmland & RUM – Riksförbundet Unga Musikanter

VIKTIGT ATT VETA UNDER VECKAN

KRIS-telefon / ICE – mobile

Eftersom vi vill ha mobilfritt under veckan i så hög grad vi kan har vi en KRIS-mobil som kan användas av både deltagarna på lägret, men också om du som anhörig hemma behöver komma i kontakt med någon. Denna telefon är bemannad dygnet runt av Therese Olsson Hugosson eller vår medföljande vuxen med extra ansvar under veckan, Elin Zieltjens.

0764 – 21 00 38

 

Since we want to be mobile-free during the week as much as we can, we have an ICE mobile that can be used by both the participants during Tónlek, but also if you as a relative at home need to get in touch with someone. This phone is manned around the clock by Therese Olsson Hugosson or our withfollowing adult with extra responsibilities during the week, Elin Zieltjens.

+46 764 – 21 00 38

 

Kontakt till veckans ledare och andra bra-att-ha-nummer / Contact to leaders of the week and other good to know-numbers

Therese Olsson Hugosson

Projektledare / Project Manager

+46 (0)76 – 841 63 90

 

Anne Marie Kjaerulff

Nordisk Projektkoordinator / Nordic Project coordinator

+45 26187962

 

Ingesunds Folkhögskola

(from 8.00-16.00 ECT)

+46 (0)570 – 385 50

 

Taxi Arvika

+46 (0)570 – 10 700

 

Vi lägger undan mobiler, surfplattor och liknande

We put mobiles and tablets away

Under veckan ska vi ha fokus på nuet och på det som är runt omkring oss. Därför har vi mobilförbud under veckan.

During the week we shall have focus on the present and everything that happens on spot. It means that we do not use mobiles or tablets during the week.

Info för vuxna som kommer på fredag för avslutningen

Info to visiting adults during Fri-Sat and the final activities

Om du som vuxen tänker komma till avslutningen på fredagen för att höra avslutningskonserterna så kan det finnas möjlighet att äta middag tillsammans med oss som varit på plats hela veckan. Eventuellt kan det också finnas möjlighet till övernattning fredag-lördag. Anmäl intresse så snart som möjligt samt konstönskemål för detta.

If you as an adult intend to come to the Final on Friday to hear the last concerts, there may be the opportunity to have dinner together with us who have been in place all week. It may also be possible to spend the night Friday-Saturday at Ingesunds Folkhögskola (where we will live all week). Email your interest as soon as possible, as well as if you have food preferences that we need to know.

 

Vid händelse av avbokning / In case of cancellation

Vid händelse av att du måste avboka din plats kommer en procentuell administrationsavgift tas ut.

Fram till 15/7 – 25 % av anmälningsavgiften

15/7-25/7 – 50 % av anmälningsavgiften

25/7-31/7 – 80 % av anmälningsavgiften

1/8 fram till Tónlek – 100 % av anmälningsavgiften

 

In case you have to cancel your place, a percentage administration fee will be charged.

Now to 15th of July – 25% of the registration fee

15th – 25th of July – 50% of the registration fee

25th –  31st of July – 80% of the registration fee

1st of August to Tónlek – 100% of the registration fee

X