RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Veckans schema / The schedule of the week

Här kommer veckans schema att finnas. Observera att det definitiva schemat kommer att bli klart strax innan Tónlek börjar. Allt du ser här fram tills dess är alltså preliminärt.

Here’s the schedule of the week. Note that the definitive schedule will be ready shortly before Tónlek starts. Everything you see here until then is preliminary.

Tónleks schema 2019 hämta som pdf

 

Söndag / Sunday 4. Aug.

14-16 Ankomst, Check-in, FIKA / Arrival, check-in and Swedish FIKA
17-18 MIDDAG / DINNER
18-19 Officiell välkomst / OFFICIAL WELCOME
19 – 20.30 NYSS Orkester / NYSS Orchestra

Måndag / Monday 5. Aug.

07.30-08.15 FRUKOST / BREAKFAST

08.15-08.30 Samling / Info

09.00-10.30 SOLO / ÖVA / AKTIVITET.  SOLO / PRACTICE / ACITIVITY

10.30-12.00 NYSS Orkester / NYSS Orchestra

12-13 LUNCH

13-14.30 SOLO / ÖVA / AKTIVITET. SOLO / PRACTICE / ACITIVITY

14-15 FIKA

15-17 STAR / SOLO / ÖVA. STAR / SOLO / PRACTICE

17-18 SOLO / ÖVA

18-19 MIDDAG / DINNER

19.30-21 LÄRARKONSERT

 

Tisdag / Tuesday 6. Aug.

07.30-08.15 FRUKOST / BREAKFAST

08.15-08.30 Samling / Info

9-10.30 STAR / SOLO / ÖVA. STAR / SOLO / PRACTICE

10.30-12 SOLO / ÖVA / AKTIVITET. SOLO / PRACTICE / ACITIVITY

12-13 LUNCH

13-14.30 SOLO / ÖVA / AKTIVITET. SOLO / PRACTICE / ACITIVITY

14-15 FIKA

15-16.30 SOLO / ÖVA / AKTIVITET. SOLO / PRACTICE / ACITIVITY

16.30-18 NYSS Orkester / NYSS Orchestra

18-19 MIDDAG / DINNER

19-?? FOLKMUSIKAFTON / FOLK MUSIC EVENT

 

Onsdag / Wednesday 7. Aug.

07.30-08.15 FRUKOST / BREAKFAST

08.15-08.30 Samling / Info

09.00-10.30 SOLO / ÖVA / AKTIVITET.  SOLO / PRACTICE / ACITIVITY

10.30-12.00 NYSS Orkester / NYSS Orchestra

12-13 LUNCH

13-14.30 SOLO / ÖVA / AKTIVITET. SOLO / PRACTICE / ACITIVITY

14-15 FIKA

15-17 STAR / SOLO / ÖVA. STAR / SOLO / PRACTICE

17-18 SOLO / ÖVA

18-19 MIDDAG / DINNER

19.30-20.30 ELEVKONSERT / STUDENT CONCERT

Torsdag / Thursday 8 Aug.

07.30-08.15 FRUKOST / BREAKFAST

08.15-08.30 Samling / Info

9-12 SOLO / ÖVA / AKTIVITET.  SOLO / PRACTICE / ACITIVITY

12-13 LUNCH

13-14.30 SOLO / ÖVA / AKTIVITET. SOLO / PRACTICE / ACITIVITY

14-15 FIKA

16.30-18 NYSS Orkester / NYSS Orchestra

18-19 MIDDAG / DINNER

19.30-20.30 ELEVKONSERT / STUDENT CONCERT

Fredag / Friday 9. Aug.

07.30-08.15 FRUKOST / BREAKFAST

08.15-08.30 Samling / Info

08.30-09.45 NYSS Orkester / NYSS Orchestra

09.45-12 STAR / SOLO / ÖVA. STAR / SOLO / PRACTICE

12-13 LUNCH

13-14.30 ELEVKONSERT / STUDENT CONCERT

14.30-15 FIKA

15-16.30 GEMENSAM AKTIVITET / GROUP ACTIVITIY

16.30-18 ORKESTERKONSERT / ORCHESTRA CONCERT

18-19 MIDDAG / DINNER

19.30-?? BAD TASTE / CRAZY NIGHT / FEST

Lördag / Saturday 10. Aug.

8-9 FRUKOST / BREAKFAST / CHECK-OUT

X