RUM:s teckning

Reseersättning

Formuläret används för att begära reseersättning från RUM Värmland. Utlägget ska redovisas inom tre månader från att du gjort utlägget, samt samma år om möjligt. Utlägg betalas ut inom två veckor.

X