RUM:s teckning

Söka bidrag för projekt/konserter/kurser

Läs reglerna nedan innan ansökan skickas in. Ansökan ska vara inne senast 1 maj för hösten och 1 december för våren. Frågor eller funderingar? Kontakta gärna distriktskonsulent Anna Ekman (anna.ekman@rum.se, 072-2072078)

 Krav för att få bidrag

 Tidskrav

 Såhär går det till

Bidrag beviljas löpande under året. För att söka bidrag använder du formuläret nedan. Styrelsen i RUM Värmland går sedan igenom din ansökan och beslutar om den ska godkännas. Vi hör av oss så fort styrelsen har tagit ett beslut.

 

X