Musik är livsglädje!
Den här sidan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.rum.se

Distriktsstämmor

På denna sida hittar du information om årets distriktsstämma samt handlingar ett år bakåt, önskar du äldre handlingar kontakta varmland@rum.se

Distriktsstämma 2023

Årets distriktsstämma kommer att ske digitalt

Protokoll 2023
Föredragningslista
Verksamhetsberättelse 2022
Verksamhetsplan 2024
Samarbetsprojekt med RUM Värmland
Budgetförslag 2024
Revisorns uttalande
X