RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Vår festival MusikRUM har vi nu dessvärre blivit tvungna att ställa in, som en följd av restriktionerna kring Covid-19. Vår förhoppning är att vi kan göra festivalen nästa i år igen! Även Tónlek är dessvärre inställd i år, men kommer genomföras nästa år.
Framtidens Musikpris har flyttats fram till september. Finalistnomineringarna tillkännages i mitten på augusti.

För övriga generella frågor hänvisar vi till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Redovisa bidrag

• Fyll i redovisningsblanketten. Bifoga deltagarlista, denna ska innehålla namn och personnummer till deltagarna.

• Redovisningen ska vara inlämnad senast 1 månad efter avslutad kurs. Hålls kursen i november ska redovisningen vara ifylld senast 1 december. Vill ni ha en kurs i december – kontakta distriktskonsulenten.

• Skicka gärna in en bild från kursen som vi kan använda i vår marknadsföring på hemsida/facebook etc. Tänk på att fråga de som är med på fotot om tillåtande av publicering.

• Kursansvarig ansvarar för att bidraget används på ett korrekt sätt. I annat fall förbehåller sig styrelsen rätt att begära ytterligare redovisning.

 

Frågor eller funderingar? Kontakta gärna distriktskonsulenten anna.ekman@rum.se, 072-2072078.

X