Musik är livsglädje!
Den här sidan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.rum.se

RUM Värmlands stadgar

STADGAR RUM Värmlandsdistriktet

Distriktsstämman har den 2022-05-15 antagit och den 2022-11-13 fastställt stadgar för RUM Värmlandsdistriktet med följande lydelse.

Kapitel 1 Ändamål

RUM arbetar för detta genom att:

Kapitel 2 Inledande bestämmelser

Kapitel 3 Distriktsstämma

Vid distriktsstämman ska protokoll föras. Justerat protokoll ska finnas tillgängligt för medlemmarna, senast två (2) månader efter att distriktsstämman ägt rum.

Begäran om extra distriktsstämma ska ske skriftligen och anses vara inkommen när skrivelsen lämnats in till distriktsstyrelsen alternativt förbundets kansli. Om distriktsordföranden underlåter att kalla till den extra distriktsstämman inom fjorton dagar får den som begärt extra distriktsstämma kalla till denna.

Kapitel 4 Distriktsstyrelse

Kapitel 5 Revision

Kapitel 6 Valberedningen

Kapitel 7 Stadgebestämmelser

X